Kirjaudu
Jäsennumero:
Salasana:
Salasana unohtunut?

Yhdistys

Espoon Kiekkokannattajat ry - Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Espoon Kiekkokannattajat ry

PL 54, 02231 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhdistyksen puheenjohtaja

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • - Yhdistyslaki
 • - Henkilön suostumus
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen jäseniin, jäsenetujen perusteen varmistaminen sekä jäsenistöä koskevan yleisen tilastoinnin suorittaminen (tilastot laaditaan siten, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä jäsentä. Tilastoimme, esimerkiksi jäsenten keski-iän ja ja asuinpaikkakuntajakauman)

  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, sukupuoli, syntymäaika ja yhteystiedot (Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä maksetut jäsenmaksut.

  Tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Jäsenyys katsotaan päättyneeksi kaksi (2) vuotta viimeisen jäsenmaksun maksamisesta, jolloin tiedot poistetaan. Tiedot poistetaan myös jäsenen niin pyytäessä.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä hänen liittyessään yhdistyksen jäseneksi. Tietojaan voi tarkistaa ja päivittää yhdistyksen www-sivujen kautta tai jäsenrekisterin pitäjän kautta.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Nöinollen tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).